A GYET nem biztosításhoz kötött juttatás nagycsaládosoknak a gyermeknevelés támogatására.
 
Jogosultság: az a szülő, nevelőszülő, vagy a gyám jogosult, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel.

A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől kezdődően vehető igénybe, legfeljebb a gyermek 8. életévének betöltéséig. A jogosultság független az előzetes biztosítási időtől, illetve a család jövedelmi, vagyoni helyzetétől

Bővebben: GYET (gyermeknevelési támogatás)

Biztosítási jogviszonyhoz kötött juttatás a gyermekvállalás támogatására.
Igénylés helye:a munkáltatónál kell jelezni az igényt.
A munkanélküli, álláskeresési támogatásban részesülő édesanyának a munkaügyi központhoz kell fordulnia.

Az egyéni vállalkozó igénylőnek a székhelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz kell benyújtania igénylését.

Bővebben: GYED, GYED extra (gyermekgondozási díj)

A GYESE (korábban GYES)  alanyi jogon járó juttatás a gyermekvállalás, nevelés támogatására.
Igénylés helye: a helyi kormányhitaloknál

Jogosultság: (1) a vér szerinti szülő, (2) örökbe fogadó szülő, (3) a nevelőszülő, (4) szülővel együtt élő házastárs, (5) az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, (6) a gyám, (7) a 16. életévét betöltött kiskorú szülő, aki a gyámjával nem él egy háztartásban

Bővebben: GYESE (Gyermekgondozást segítő ellátás)

Az egysszeri anyasági támogatás a szülés után mindenkinek, alanyi jogon járó juttatás.
 
Igénylés helye: a helyi kormáynhivataloknál illetve a munkahelyen, ha az TB kifizető hely.

Bővebben: Egyszeri anyasági támogatás