A szülési szabadság idejére (168 napjára vagy 24 hetére) járó juttatás.

Igénylés helye: minden esetben a munkáltatóhoz kell bejelenteni az igényt. Ha a munkáltató nem rendelkezik kifizetőhellyel, akkor az igénylést továbbítani fogja a székhelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz.

Munkanélküli, álláskeresési támogatásban részesülő édesanyának a munkaügyi központhoz kell fordulnia.
Egyéni vállalkozó igénylőnek pedig a székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve bírálja el és folyósítja.
Amennyiben az igény elbírálására a Magyar Államkincstár az illetékes, akkor közvetlenül hozzájuk kell fordulnia az igénylőnek.
Kinek jár: az az édesanya jogosult rá, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt - az előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie -, és
 
-a biztosítás tartama alatt szül, vagy
 
-a biztosítás megszűnését követően 42 napon belül szül, vagy
 
-a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának ideje alatt szül, vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül.
 
Az édesanyán kívül a következő személyeknek állapítható meg a CSED folyósítása:
-annak a nőnek, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától jár
 
-a gyámnak, a kirendelés napjától
 
-a csecsemőt gondozó vér szerinti apának, ha az édesanya igazoltan egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket nevelik
- a csecsemőt gondozó vér szerinti apának, ha a szülő nő meghal
 
-annak a férfinak, aki örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, és az örökbefogadni szándékozó nő egészségi állapota miatt kikerült abból a háztartásból, ahol gyermeket gondozzák
 
-annak az örökbefogadó férfinak, ahol az örökbefogadni szándékozó nő meghalt
 
-annak a férfinak, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe.
 
CSED-re való jogosultság, ha a gyermeke után GYED vagy GYES folyósítása alatt várja 2. vagy 3. gyermekét:
  • Amennyiben az édesanya a munkáltatójától fizetés nélküli szabadságban részesül, biztosítási jogviszonya fennáll, úgy a második illetőleg harmadik gyermek születése esetén is jogosult a terhességi-gyermekágyi segélyre, melyet az újszülött 2014. január 1-jét követő születése esetén a korábban megállapított ellátás mellett is folyósítanak.
 
A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe beleszámít:
 
-a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi- gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, valamint
 
-a közép - vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot

-rehabilitációs járadék, rehabilitációs folyósításának az idejét.

 
Az előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.
 
Időtartama: Az ellátás a szülési szabadság időtartamára, azaz 168 napon keresztül jár. Indítható a szülés napjától, de megkezdhető a szülés várható időpontját megelőző 28 nap bármelyikén.
 
Összege: a napi átlagkereset 70%-a.
Ha az édesanya rendelkezik a terhességi-gyermekágyi segély kezdőnapját megelőző év, január 1-től a CSED kezdőnapját megelőző napig terjedő időszakban (irányadó időszak) legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor az ellátás összegének alapjául szolgáló napi átlagkeresetet, a táppénzszabályok szerint állapítják meg.
Ha az édesanya nem rendelkezik a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultságát megelőző évben és a szülési szabadság kezdőnapját közvetlenül megelőzően sem legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor az ellátás naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének (2015-ben: 147.000 Ft) harmincad részének figyelembevételével állapítják meg.
Azonban, ha az igénylő egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme az irányadó időszakban nem éri el a minimálbér kétszeresét, akkor a tényleges jövedelmet veszik alapul.
 
Mit vonnak belőle: csak személyi jövedelemadó-előleget
 
Határidő: visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.
 
Szükséges okmányok:
 
-Az igénylő személyazonosító igazolványa, lakcímnyilvántartó kártyája, adóazonosító kártyája, TAJ kártyája
 
-A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
 
-A gyermek TAJ- kártyája
 
-Amennyiben az igénybejelentés a szülés napjánál korábban történik, akkor csatolni kell a "Terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolást" és a Terhes gondozási könyv másolatát
 
-A szülést igazoló kórházi igazolást (Zárójelentést)
 
"-Igénybejelentés terhességi-gyermekágyi segélyre" című nyomtatvány. Pótlapot csatolni kell: "Pótlap terhességi gyermekágyi segély megállapításához" (munkáltató adja)
 
-Ha az igénylő a szülést megelőző 2 éven belül több foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt, akkor csatolnia kell az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" és a "Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához" című nyomtatványokat.
 
-Ha a munkáltató nem rendelkezik társadalombiztosítási kifizetőhellyel, akkor csatolni kell a munkáltató által kitöltött "Foglalkoztatói igazolás a terhességi-gyermekágyi segély megállapításához" című nyomtatványt. Pótlapot csatolni kell: Pótlap a "Foglalkoztatói igazoláshoz"
 
-Örökbefogadás esetén a gyámhatósági határozatot, és az örökbefogadási szándékról szóló igazolást
 
-Munkanélküli, álláskeresési támogatásban részesülő igénylő esetében csatolni kell az az álláskeresési támogatás megállapításáról, illetve szüneteltetéséről szóló határozatot.
 
-Egyéni vállalkozók terhességi-gyermekágyi segélyre vonatkozó igényüket, az "Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" című nyomtatványon nyújthatják be. Pótlapot csatolni kell: "Pótlap terhességi gyermekágyi segély megállapításához"
 
- Csatolni kell a „Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványt, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszonya.