A GYET nem biztosításhoz kötött juttatás nagycsaládosoknak a gyermeknevelés támogatására.
 
Jogosultság: az a szülő, nevelőszülő, vagy a gyám jogosult, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel.

A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől kezdődően vehető igénybe, legfeljebb a gyermek 8. életévének betöltéséig. A jogosultság független az előzetes biztosítási időtől, illetve a család jövedelmi, vagyoni helyzetétől

 
Összege: 2019-ben 28.500.- Ft. (az öregségi nyugdíjminimum 100%-a)
Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás időtartama – 10 százalék nyugdíjjárulék levonása mellett – szolgálati időnek számít.
 
A GYET nem számít munkaviszonynak!
A támogatás folyósításának időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül, de nem számít munkaviszonyban töltött időnek!
Szükséges okmányok:
 
-"Gyermeknevelési támogatás igénybejelentés " című nyomtatvány. A nyomtatvány tartalmazza a kitöltési útmutatót- rövid és egyértelmű!
 
-Az igénylő személyazonosító igazolványa, lakcímnyilvántartó kártyája, adóazonosító kártyája.
 
-A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata (másolat)!
 
-Az igénylő és a gyermek(ek) TAJ- kártyája
 
-Amennyiben az igénylő magán nyugdíjpénztári tag, be kell mutatnia magán nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatának záradékolt példányát.
 
-Folyószámla szerződés bemutatása is szükséges, ha a GYET-et átutalással kívánja kapni.
 
 
"Valamennyi irat másolatban csatolandó. Az igénybejelentő lapot és mellékleteit a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósághoz kell benyújtani. Az igény benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, posta útján illetve elektronikus úton. Elektronikus úton benyújtott igény esetén az iratok szkennelés útján csatolhatók."
 
Munkavégzés a GYET mellett: heti 30 órában, illetve otthoni munkavégzés esetén korlátozás nélkül lehet dolgozni.
A gyermek időbeli korlátozás nélkül elhelyezhető gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben.
 
SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT: kórházban veszik fel az adatokat, de az Anyakönyvi Hivatalban vehető át.
 
TAJ KÁRTYA: kórházban intézik.