A GYESE (korábban GYES)  alanyi jogon járó juttatás a gyermekvállalás, nevelés támogatására.
Igénylés helye: a helyi kormányhitaloknál

Jogosultság: (1) a vér szerinti szülő, (2) örökbe fogadó szülő, (3) a nevelőszülő, (4) szülővel együtt élő házastárs, (5) az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, (6) a gyám, (7) a 16. életévét betöltött kiskorú szülő, aki a gyámjával nem él egy háztartásban

Meddig jár: A gyermek 3. életkorának betöltéséig. Ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napjáig. Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig jár.
 
Összege: megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Ez 2019-ben 28.500 Ft, melyből nyugdíjjárulék címén 9,5 % kerül levonásra, így nettó összege: 25.650.- Ft havonta. Ikergyermekek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200%-a, 3 gyerek esetén 300%-a.
 
Szükséges okmányok:
 
"Gyermekgondozási segély igénybejelentés " című nyomtatvány. A nyomtatvány tartalmazza a kitöltési útmutatót- rövid és egyértelmű! -
"Nagyszülő gyermekgondozási segély igénybejelentés" ( ha a fennálló feltételek mellett a nagyszülő veszi igénybe a Gyest)
 
Az igénylő személyazonosító igazolványa, lakcímnyilvántartó kártyája, adóazonosító kártyája
 
A gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
 
A gyermek(ek)TAJ kártyája
 
Amennyiben az igénylő magán nyugdíjpénztári tag, be kell mutatnia magán nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatának záradékolt példányát
 
Folyószámla szerződés bemutatása is szükséges, ha a GYESE-t átutalással kívánja kapni
 
Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében csatolni kell a szakorvos által kiállított orvosi igazolást is. "Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről"
 
 
"A tartós betegségről szóló orvosi igazolás eredeti példányát kell csatolni, egyéb iratok másolatban csatolandók." -www.allamkincstar.gov.hu
 
GYES melletti munkavégzés:
A gyermek fél éves koráig kereső tevékenység nem végezhető, viszont a gyermek fél éves korának betöltése után időkorlát nélkül lehet dolgozni. Ikrek esetén szintén időkorlát nélkül lehet dolgozni a GYESE folyósítása mellett (2 gyermek esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 200%-a). Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek mellett szintén időkorlátozás nélkül lehet dolgozni.
 
A gyermekgondozási ellátásokat a szülők választása szerint bármely szülő igényelheti, de egyidejűleg mindkét szülő nem veheti igénybe
 
További információ: http://csaladitudakozo.kormany.hu/