Biztosítási jogviszonyhoz kötött juttatás a gyermekvállalás támogatására.
Igénylés helye:a munkáltatónál kell jelezni az igényt.
A munkanélküli, álláskeresési támogatásban részesülő édesanyának a munkaügyi központhoz kell fordulnia.

Az egyéni vállalkozó igénylőnek a székhelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz kell benyújtania igénylését.

Határidő: A gyermekgondozási díjat visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.
Jogosultság:
 • A gyermeket saját háztatásban nevelő biztosított anya, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt,
 • terhességi-gyermekágyi segélyben részesült édesanya, akinek biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély folyósítása alatt szűnt meg, ha az ellátásra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt.
A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe beleszámít:
-a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi- gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, valamint
-a közép - vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, 1 évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 nap (tehát e mellett fél év munkaviszonyt is igazolni kell).
Időtartama: A GYED legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a szülési szabadság lejártát követő naptól vehető igénybe, és a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
Ikergyermekek esetén további egy évig jár az ellátás!
Összege: a napi átlagkereset 70%-a. Felső határa a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. 2019-ben ez az összeg: bruttó 208 600.- Ft. A diplomás gyed az alapképzésben résztvevő hallgatók esetében 104 300 forint, a mesterképzésben résztvevők részére 136 500 forint.
Ha az édesanya nem rendelkezik a gyermekgondozási díj kezdőnapját megelőző évben, vagy GYED kezdőnapját közvetlenül megelőző időszakban legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor az ellátás naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér figyelembevételével állapítják meg.
A GYED összegéből személyi jövedelemadó-előleget és nyugdíjjárulékot vonnak.
 
Szükséges okmányok:
 • Az igénylő személyazonosító igazolványa, lakcímnyilvántartó kártyája, adóazonosító kártyája, TAJ kártyája
 • A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek TAJ- kártyája
 • Az igénylő magán nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatának záradékolt példánya
 • "Igénybejelentés gyermekgondozási díjra" című nyomtatvány, melyet a foglalkoztatónál kell benyújtani 2 példányban (a munkáltató rendelkezik a nyomtatványokkal, ha TB. kifizetőhely)
 • Ha a munkáltató nem rendelkezik társadalombiztosítási kifizetőhellyel, akkor a fent említett nyomtatványokhoz csatolni kell a munkáltató által kitöltött "Foglalkoztatói igazolás gyermekgondozási díj megállapításához" című nyomtatványt. Pótlapot csatolni kell: Pótlap a "Foglalkoztatói igazoláshoz"
 • Örökbefogadás esetén a gyámhatósági határozatot, és az örökbefogadási szándékról szóló igazolást
 • Egyéni vállalkozók gyermekgondozási díjra vonatkozó igényüket, az "Igénybejelentés gyermekgondozási díjra" című nyomtatványon nyújthatják be. Pótlapot csatolni kell: "Pótlap gyermekgondozási díj megállapításához"
 • Ha az igénylő a szülést megelőző 2 éven belül több foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt, akkor csatolnia kell az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" és a "Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához" című nyomtatványokat.
 • A közép-vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok idejét, az intézmény által kiadott igazolással vagy a leckekönyvvel kell bizonyítani.
2016. január elseje után a GYED-ben részesülő személyek korlátlanul végezhetnek keresőtevékenységet a gyermek egy éves korának betöltése után!
 

Gyed extra

A „ gyed extra” 4 fő rendelkezést tartalmaz, melyek a következők:

1.      Több ellátás egyidejűleg történő folyósítása

Ki kaphatja? Abban az esetben folyósítható több ellátás egyszerre, ha több gyermek van a háztartásban, és közülük, legalább az egyik 2013.12.31. után született. Tehát a 2014.jauár 1-je után született gyermek, illetve az idősebb testvér ( ha még gyedre jogosultak a szülők) után is jár az ellátás.

Foglalkoztatóhoz kell benyújtani a kérelmet.

Nyomtatvány: „ Igénybejelentés gyermekgondozási díjra”

Csatolandó dokumentumok: Gyermek anyakönyvi kivonatának másolata, feltéve, ha a gyed-et nem ugyanaz a személy igényli, mint akinek a terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították

2.      Munkavégzés gyed folyósítása mellett

Kire vonatkozik? A szülő gyermeke egy éves korának betöltése után a gyed folyósítása mellett időkorlát nélkül végezhet munkát. Ez vonatkozik a 2014.január elseje előtt születettekre is.

Ha a szülő még nem dolgozik és gyermeke elmúlt egy éves, de 2014. január elseje után szeretne visszamenni dolgozni, akkor csak a munkáltatót kell tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett kapja a gyedet, de a gyedet folyósító szervnek nem kell bejelenteni.

Ha 2014. január 1-je előtt ment vissza dolgozni és szüneteltette a gyed folyósítását, akkor kérheti az ellátás továbbfolyósítását, ami a jogosultági időből még a hátralévő időtartamra jár.

Kérelem benyújtásának helye:  Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve vagy a foglalkoztató által működtetett kifizetőhely, attól függ, hogy addig, kitől kapta az ellátást.

Nyomtatványok: „ Kérelem gyermekgondozási díj továbbfolyósítására”

Csatolandó: Ha a kérelmező rendelkezik a gyed megállapításáról szóló határozattal, akkor a határozatot.

3.      Gyermekgondozási díjra jogosultság ikrek esetén

Ki kaphat? Azok a szülők, akiknek 2014.január 1-je után születtek ikergyermekeik, nekik a gyed folyósítása a jogosultság lejártát követően egy évvel meghosszabbodik.

Kérelem: Nem kell külön kérelmezni, hanem a gyedre való igény bejelentésekor jelezni kell, hogy ikrekre tekintettel kéri az ellátás

4.      Diplomás GYED

2014. január 1. után a GYED-re jogosultak köre kiegészült a felsőoktatási intézmény hallgatóival
Jogosultság:
 • Nem jogosult GYEDRE
 • A gyermek születését megelőző 2 évben államilag elismert felsőfokú intézmény hallgatója volt, ahol a magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
 • Gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy szünetelésének illetve megszűnésének követő egy éven belül születik.
 • Gyermekét saját háztartásában neveli
 • Magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára
 • Szülés időpontjában rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel

Időtartam: A gyermek születéstől egy éves koráig jár.

Igénylés helye: Lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervéhez kell benyújtani az "Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra" nevű nyomtatványt.

Szükséges okmányok:

 • Személyazonosító adatok
 • Hallgatói jogviszonyról szóló felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás (kizárólag OEP formanyomtatványt fogadják el!)
 • Gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata

Friss információk: http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_tamogatasa/gyermekgondozasi_dij

Letölthető nyomtatványok az OEP oldalán: www.oep.hu/lakossagi