Minden gyermek egyedi, és egyben különleges is. Fejlődésük is egyedi alapokkal indul, és különböző  ütemben zajlik. Az összehasonlítást mindig kerüld! Hagyd a gyermekedet a saját, egyedi ritmusa szerint haladni az úton. Ne siettesd soha!

Bővebben: A kisgyermek fejlődése

Mozgásfejlődés

Most már biztosan ügyesen jár, szalad. Meg tud állni, és képes megfordulni is.

Elkezd hátrafelé menni. Változatlanul cipel, erősíti izmait. A játszótereket szereti, próbálja birtokba venni a mászókákat, a csúszdát, és más játékokat. Szeret tologatni, vagy húzni maga után játékokat. Lépcsőt mászik, miközben kapaszkodik és a fokokra mindkét lábával rálép. Ha le kell hajolnia valamiért már nem borul fel, nem esik előre. Strandon élvezi a vizet, lubickol, fröcsköl.

Lábbal hajtós motort két lábbal hajtva halad előre.  

Manipuláció

Ügyesen lapoz, egyszerre azonban még 2-3 lapot fordít át egy normál könyvben. A kor végére már többnyire egyedül iszik, eszik. Nagyrészt tisztán. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy melyik kezét részesíti előnyben. Szeret firkálni, vagy ujjával festeni. A kört, és négyzetet beilleszti a helyére. Megpróbálkozik a kirakós játékokkal is, egyre inkább boldogul is velük. Illeszt, és kis kalapácsával ügyesen beüti a játék rudat a helyére. 3 kockából épít tornyot.  

Beszédfejlődés

Szókészlete folyamatosan bővül, körülbelül 6-10, jelentéssel bíró szót használ. Először a szavak elejét, vagy végét mondja ki, majd egyre inkább kibővíti azokat. Ha telefon kerül a kezébe, elkezd telefonálni. A szövegkörnyezetben is megérti bizonyos szavak jelentését. Testrészeinek nevét továbbra is tanulja. Mondókázásnál már ő is bekapcsolódik 1-1 szó erejéig. 

Tanulási képesség

Már olyan kérést is képes teljesíteni, amihez az emlékezetére, és a felismerő

képességére is szüksége van: „vidd ki a papírt a szemetesbe!”, vagy „menj, és hozd ide a labdádat!”. A kirakós játékoknál is szüksége van egy sor képességre, kézségre, többek között koncentrációra, megértésre, memóriára, a szem és kéz koordinációjára. Megfigyelőképessége egyre fejlettebb, így akár nehezebb feladatokat is meg tud oldani. Emlékszik hol hagyta kedvenc játékát. Érti, követi a meséket, a felolvasott történetet, és reagál is azokra. Ismeri a környezete jellegzetes helyeit. Vizes és homokozós játékai során kezd tisztában lenni a mennyiség, és a térfogat fogalmával.  

Szociális fejlődés

Kimutatja, hogy szereti családja tagjait, állatait, saját játékait. Anyjára változatlanul féltékeny. Elkezdi utánozni a felnőtteket. Egy másik gyermek mellett eljátszik, miközben figyeli, mit csinál az. Később már elkezdhet együtt is működni a társakkal. Figyelemfelkeltés céljából akár tiltott dolgokat is tehet, például csíp, rúg, harap, vagy üt. A függetlenedésének is egyre inkább hangot ad, elkezd hisztizni. Több dolgot szeretne egyedül csinálni (evés, öltözés, stb.). Egyre több, alapvető szociális képességet gyakorol be, sajátít el. Egyre nyilvánvalóbbá válik milyen ételeket kedvel, vagy milyen jellegű játékokkal szeret játszani a legjobban. 

Mozgásfejlődés

Egyre biztosabban, és egyenletesebben jár, kevesebbszer esik el. Egyensúlya jobb, a karját már közelebb tartja a testéhez. Ha korábban elkezdett járni, esetleg már szaladni is tud. Járás közben akár már megfordulni is képes. Egyedül feláll. Támaszték nélkül is leül. Érdeklik a lépcsők, amire szeret felmászni, de lejönni még nem biztos, hogy tud. Gyakran hason csúszva, háttal lefelé sikerül lekerülni róla. Állásból próbálkozhat lehajolni egy játékért, de még gyakorta elborul.

A járás begyakorlása után elkezd cipekedni, maga előtt tolni játékokat, esetleg zsinóron lévő tárgyat húzogatni. Játék gurulós utót ügyesen tologat. Labdát ügyesen rúg, vagy dob el. 

Manipuláció

Törekszik arra, hogy megkaparintsa a kanalat, de egyedül még nem tud azzal enni („kétkanalas”  etetési módszerrel etethető). Kanalat forgatja a kezében annak érdekében, hogy annak tartalma bekerüljön a szájába. Viszont ügyesen felcsipeget, és élvezettel majszolgat darabos ételeket. Poharat felveszi, leteszi, egyedül iszik. Kezébe adott krétával vonalat rajzol. 2-3 kockából épít tornyot, de inkább még mindig lerombolni szeret. Kemény lapú könyvben lapoz. Egy kezében képes akár két tárgyat egyszerre tartani. Megpróbálkozhat az öltözködéssel is.  

Beszédfejlődés

Nagy érdeklődéssel hallgatja a kortársai beszédét. Szókincse (gagyogása, vagy halandzsa szövege) egyre bővül, és körülbelül 2-3, jelentéssel bíró szót mond. Saját babanyelvén beszélve felfedezhető a nyelv ritmusa, sőt hajlításokat is alkalmaz, valamint mimikával színesít. Ismerős zene hallatán dallamos hangot ad, később akár a szülővel is megpróbálhat együtt „énekelni”. Ha mérges valakire, még kiabálhat is. Az alaputasítások egyre szélesedő skáláját érti, és tudja követni (például „vedd el az almát!”). Tanulja testrészeinek a nevét. 

Tanulási képesség

Testrészeit ismeri. Könyvében bizonyos tárgyakat felismer.

Kezd kialakulni a tulajdon fogalma: a te macid, anya cipője, stb.

Próbál koncentrálni, nagyon oda figyelni arra, amit csinál, igyekszik is befejezni egy-egy tevékenységet. Ha valamilyen foglalatossága közben megzavarjuk feltekint, majd képes visszatérni ahhoz, amit csinált. Szeret egyedül boldogulni.

Élvezi a színlelt játékokat egyedül, és másokkal is. Rájön arra, hogy a neve különbözik a többiekétől.  

Szociális fejlődés

Kedveli a társas összejöveteleket. Figyeli a kortársak, vagy nagyobbak viselkedését, kommunikációját. Boldogságában szorosan magához öleli szerettét. Kezd elsajátítani különböző szociális képességeket: ha kér valamit, jelzi, hogy köszöni, amit kapott, köszön másoknak (eleinte lehet, hogy csak felszólításra) Bizonyos állatoktól félhet.

Féltékeny lesz, ha anyja másokra szenteli a figyelmét.

Mozgásfejlődés

Hátrafelé is ügyesen megy. Biztosabban szalad. Képes megváltoztatni mozgásának az irányát, vagy hirtelen megállni, ha szükséges. Lassítani most tanul. Könnyedén leguggol, és guggolva is játszhat. Lépcsőn is ügyesebben közlekedik, de egy kezével még a falnak támaszkodik. Focizik. Kis motort két lábbal hajtja. Megtanul két lábbal ugrani. 

Manipuláció

Egyesével is ügyesen lapoz. Szeret rajzolni, festeni. Megpróbál öltözni, vetkőzni. Zokniját leveszi. A cipzárat föl-le húzogatja. Mindent aprólékosan megvizsgál, leteker, lecsavar, benyom. Illeszt, és megtanul fűzni is. Dobáskor ügyesen céloz. Tárgyat feje fölé emelve dobja el. 4 kockát egymásra rak. Egyik kezét a másikhoz képest szívesebben, és többet használja. Játék barkács asztalnál, vagy babakonyhában szívesen tevékenykedik. 

Beszédfejlődés

Akár 30 szavas szókészlete is lehet. Egyszerű kérdéseket tesz fel: mi ez, hová ment? Ezeket saját maga meg is válaszolhatja: labda, oda, el. Igen sok kétszavas kombinációt használ. Kezdi a birtokos névmásokat is beilleszteni szókincsébe. Ismerkedik a jelzőkkel, határozókkal. Tud tagadni, mondja a nemet. Megtanulja a párbeszéd ritmusát. Hol az egyik fél beszél, hol a másik. Az egyik mindig kivárja, míg a másik befejezi mondandóját. 

Tanulási képesség

Tud idézni az emlékeiből. Ha megkérdezik tőle: hogy ugatott a kutya? Válaszol: vau, vau. Ismerős arcokat fényképről is felismer. Bonyolult utasításokat is követ. Sokat kérdez. Minden érdekli, nagyon kíváncsi. Tudásvágya csillapíthatatlan. Szeretné tudni, mi történik kint, mit rejtenek a szekrények, a zárt fiókok. Jól megfigyel, és utánozza a körülötte élő felnőtteket. Egyre több részletet ismer (tudja, hogy a kutyusnak farka van). Elkezd számolni. Azonos tárgyakat párosít. Az egyszerű, kirakós játékok már nem jelentenek gondot neki. Önmagát nevén szólítja. Tükörben felismeri önmagát: arcára kent foltot már nem a tükörben próbálja letörölni, hanem saját magán. Elkezd szimbolikusan gondolkodni: játékait fantáziajátékokban alkalmazza. Képes történeteket kitalálni. Egyre összeszedettebb, határozottabb lesz.  

Szociális fejlődés

A társaságában lévő többi gyerekkel egyre jobban együttműködik, kezd szóba elegyedni velük. Próbál alkalmazkodni is, de játékát többnyire még nem adja oda. E téren még sok alapvető szociális útmutatásra van szüksége.

Élvezi a felnőttek társaságát, igyekszik bevonni őket a játékába. A felnőttek figyelmét továbbra is harapással, rúgással, tiltott dolog végzésével, vagy hisztivel kelti fel. Az alapszabályokat megérti, de nem mindig tartja be azokat. Élvezi a kisebb feladatok elvégzésében rejlő felelősséget.

Anyjára változatlanul féltékeny, ha az mással foglakozik. Sír, ha el kell válnia tőle. Idegenekkel szemben szégyenlős lehet.

Fürdésben, és egyéb tevékenységekben igyekszik segíteni. Szereti a napi rutin nyújtotta biztonságot.  

Fogzás

Többnyire alul, és felül is 8-8 foga van.