...

Őszelő, Földanya, Mérleg, vagy Szent Mihály hava. A régi római naptárban a hetedik hónap volt, elnevezése a latin septem (7) számnévből ered, és csak a naptárreform után lett a kilencedik hónap. Az ókori hagyomány szerint a hónapot Pomona római istennő, a gyümölcsök és gyümölcsöskertek patrónusa uralja. A szeptember a földműves, a csillagászat és a naptár szempontjából is jeles hónap.

Az északi félteke népei számára szeptember elsősorban a betakarítás, a szüret ideje, illetve az ősz és a lombhullás kezdete. Az egyik őszi népszokás, amikor a mosdóvízbe piros almát tesznek, mert aki ebben mosdik meg, az egész évben egészséges marad, és piros pozsgás arcú lesz, mint az alma.

Nevezetes napok e hóban

Szeptember 1. - Egyed napja
1-jén kezdődik a búza, a rozs vetése. A néphit szerint, ha e napon vetik el a búzát bő termésre számíthatnak. Időjárásjósló nap is e nap, ha esik, akkor esős lesz az ősz, ha nem esik, akkor száraz. Ha karácsonykor disznót szerettek volna vágni, akkor e napon fogták hízóra.

Szeptember első vasárnapja. - Bányásznap
A bányászok nehéz, áldozatos munkájának ünnepe országszerte. Főleg olyan településeken hagyomány e nap megünneplése, ahol bánya működött. E napon, a Tatabányán, 1919. szeptember 6 - án sortűz által meghalt bányászokra is emlékezünk.

Szeptember 4. - Szent Rozáliára napja
Palermo védőszentjére, Szent Rozáliára emlékezik a katolikus egyház. A 12. században élt szűzre – akinek az apja nagy Károly császár leszármazottja volt – aki fiatal korában a város környéki hegyekbe vonult vissza, ahol imádság, böjtölés és elmélkedés között fejezte be életét 1163 körül.

Szeptember 5. - Szent Lőrinc napjaalt
Velence első pátriárkájának ünnepe. Lőrinc arról volt ismert, hogy ritkán és csak kis összegű pénzbeli segélyt adott a rászorulóknak, attól félvén, ha sokat ad, rosszul költik azt el. Nálunk úgy tartják, hogy Lőrinc napon fordul az időjárás, s ezután már a körte és a dinnye is rossz ízű.

Szeptember 8. - Kisasszony / Kisboldogasszony napja
Szűz Mária születésének napja. A 11. század óta tartják számon. Nevezetes búcsújáró nap. A rituálék eredete a legenda szerint 695-re nyúlik vissza, miután egy vallásos elmélkedő már évek óta mennyei zenét hallott ezen a napon, megkérdezte az éneklő angyalokat, hogy miért örvendeznek, mire ők azt válaszolták, hogy Mária születésnapját ünneplik. Úgy tartották, hogy aki Kisasszony napjának hajnalán megnézi a napfelkeltét, meglátja benne Szűz Máriát és a nap körüli rózsákat. Ez a nap jelezte a dióverés kezdetét, és a fecskék útra kelését is. Időjárásjósló napnak is tartják, mert ha e napon bugyborékosan esett az eső, akkor a néphit szerint csapadékos ősz várt rájuk.

Szeptember 12. - Mária napja
Szűz Mária neve napja. Az újkorban Bécs felszabadulása után vált a török alóli felszabadulás ünnepévé, kultusza rohamosan terjedt, amit a passaui Máriahilf (Segítő Boldogasszony) kegykép ihlette, ami előtt a hagyomány szerint 1683-ban Lipót császár Bécs ostroma alatt imádkozott a győzelemért. Mária szenvedéseit a festményeken a szívébe szúrt hét tőrrel és fájdalmában összekulcsolt kezekkel jelzik.

Szeptember 14. - A Keresztény egység napja
Pannonhalmán 1996 óta tartanak e napon ökumenikus istentiszteletet.

Szeptember második vagy harmadik hétvégéje - Takarítási világnap
E nap nem kötődik konkrét dátumhoz, minden évben egy szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik az egész világon. A hagyomány Ausztráliából indult 1989 - ben. Az ENSZ 1992 óta buzdítja az embereket szerte a világon arra, hogy e napon próbáljon mindenki "világméretekben gondolkodni, s ennek fényében, kiicsiben, otthon cselekedni". Bizonyára lakóhelyeteken is szervenek valamilyen megmozdulást, amihez érdemes csatlakozni, hiszen ezzel olyan példát mutatsz, és szokászt adsz át gyermekednek, ami segíti környezettudatos fejlődését, e mellett pedig végig kíséri életét.

Szeptember 15. - Hétfájdalmú Szűzanya
Mária anyai fájdalmára való emlékezés. Az Ómagyar Mária-siralom ennek a kultusznak állít emléket.

Szeptember 18. – A Rokkantak napja
1981, a Rokkantak Nemzetközi Éve óta, e nap a Rokkanta napja magyar nemzeti szervező bizottság javaslatára.

Szeptember 20. – A Gyermekek világnapja
1954 óta az UNICEF kezdeményezésére tartják meg e napot, aminek célja a fejlődő országok gyermekeinek támogatása. A világ országait arra szólítják fel, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait.

Szeptember 21. - Máté napja
Máté evangélista napja. Az e napi tiszta időből a szőlősgazdák jó bortermésre következtettek.

Szeptember 22. - Autómentes világnapalt
Az Európai Unió által kezdeményezett nap célja, hogy felhívja a figyelmet a túlzott motorizáció által okozott környezeti és egészségkárosító problémákra. E napon mutass példát! Ha teheted használd a tömegközlekedést, ülj buszra gyermekeddel együtt. Ezen a napon sok városban a forgalmi engedély felmutatásával ingyen utazhatsz a buszokon.

altSzeptember 23. - a csillagászati ősz kezdete
Ez az őszi napéjegyenlőség napja, amikor a nappalok hossza egyenlő az éjszakák hosszával, egyensúlyban van a sötétség és a világosság. Régen a nappalok rövidülése, a fény, vagy a világosság fogyása a halált jelezte az embereknek. A walesi mitológiában az évnek e napján győzedelmeskedik Goronwy, a sötétség istene Llew a fény ura felett, s foglalja el helyét a világ trónján. Japánban az őszi napforduló idején hagyomány a családtagok sírjainak felkeresése.

Szeptember harmadik keddje : A Béke nemzetközi napja
1981-ben az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján, minden év szeptemberének harmadik keddjén ünneplik a Béke nemzetközi napját. E nap a fegyverszünet és az erőszakmentesség napja.

Szeptember 24-e a velencei származású Szent Gellért püspök halálának az évfordulója
A szent életű bencés szerzetes 1046. szeptember 24-én szenvedett kínhalált, amikor a Vata-féle pogánylázadás idején, a pesti révnél a felkelők elfogták, és kíséretével együtt megölték. Testét a Kelen-hegyre vonták, onnan pedig letaszították a mélybe. Vértanúságának helyét utóbb Szent Gellért-hegynek nevezték el.

Szeptember 29. - Szent Mihály napja
Szent Mihály arkangyal ünnepe, aki a keresztény hagyomány szerint a túlvilágra érkező lelkek bírája és kísérője. E szent keresztény vezette Isten hadseregét diadalra a lázadó Lucifer ellen. Izrael őrangyalának is tartják. Ő a harcosok és a rendőrök legfőbb patrónusa, a fűszeresek, ejtőernyősök és radiológusok védőszentje. Ez a nap a gazdasági év fordulója. A Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza. A kukoricatörés ideje is. A fiatalok miközben törték a kukoricát, énekeltek, mókáztak, altbolondoztak, ittak, udvaroltak. E nappal megkezdődik az ún. kisfarsang ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, mely Katalin napjáig (nov. 25.) tart. E naphoz is kapcsolódik női munkatilalom. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég. Az Alföldön ez a nap volt általában a szüret kezdő napja is. A különböző szőlőtermő vidékek miatt a szüret ideje változó, mivel figyelembe kell venni az időjárási viszonyokat, és a különböző szőlőfajták érési idejét is. A szürethez, mint általában minden betakarító tevékenységhez, termékenységrítus is tartozik, amely elősegíti a több termést. Göcsejben pl. a szüret végeztével lemetszették a szőlővesszőket, s mindegyik tőke tövére egy-egy szőlőszemet tettek, hogy következő évben jó legyen a termés. Időjárásjósló napnak is tartották, mert ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor hosszú-szép őszre számíthattak. Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellenkező esetben enyhét. Ha Mihály napján dörög, kemény lesz a tél. „Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet.” A néphit szerint szeptember 29-én, a halak a víz fenekére húzódnak, és ha még itt vannak a fecskék, nem lesz hideg a tél, viszont az égdörgés, szép őszt, de kemény telet jelez.

Szeptember 29-e Európa-szerte ismert pásztorünnep is.

Szeptember utolsó vasárnapja: - A Hallássérültek Világnapja

 

Frissítve: 2019. 01. 31.

Fotó: internet