A gyermekeknél, sőt még a felnőtteknél is a játék természetes velejárója az életnek, és a kicsiknél szükséges is ahhoz, hogy

  •  tanuljanak, fejlődjenek / kisebb, nagyobb, belefér, nem fér bele = alapvető matematikai ismeretek megszerzése, illesztés, fűzés – írástudás megalapozása…
  • felfedezzék a világot, kíváncsiságuktól hajtva / nagy dolgok kicsinyített mása, mint játék, hideg – meleg érzet megtapasztalása, konnektor s egyéb lukak…
  • megismerjék a környezetük, kis világuk, s ez által a világ működését / szerelés, szülők utánzása…
  • tapasztalatokat szerezzenek
  • szerepeket sajátítsanak el- minta a szűkebb környezet / férfi, nő, testvér…
  • elhelyezzék magukat a családban, a szűkebb és tágabb környezetükben

Bővebben: A játék

Általánosan érvényes, hogy kb. fél- egy éves korig olyan játékokat válassz, amelyek a lehető legtöbb érzékszerv számára ingereket biztosítanak. A baba így látja a színeket, tapintja a formát, a különböző anyagokat, szövésmintákat, érdekes alakzatokat. 

Bővebben: 0-3 hónapos kor

Intenzíven fejlődik ebben a korban:

  • Fogás - kéz finommozgásainak fejlődése. Tárgyjáték = megragadás öröme. Oksági játék = bizonyos történéseket ő idéz elő.
  • Kéz / láb / - szem koordináció (megüti, megrúgja, megfogja és viszi a szájába).
  • Bővebben: 3-6 hónapos kor

Jellemző  a beszéd (gagyog), a finom- (opponál, csippent) és a nagymozgások (forog, kúszik, mászik) intenzív fejlődése. Az intenzív fejlődés közben egyre többet ért meg a „világból”. 

Bővebben: 6-9 hónapos kor