A gyermekeknél, sőt még a felnőtteknél is a játék természetes velejárója az életnek, és a kicsiknél szükséges is ahhoz, hogy

 •  tanuljanak, fejlődjenek / kisebb, nagyobb, belefér, nem fér bele = alapvető matematikai ismeretek megszerzése, illesztés, fűzés – írástudás megalapozása…
 • felfedezzék a világot, kíváncsiságuktól hajtva / nagy dolgok kicsinyített mása, mint játék, hideg – meleg érzet megtapasztalása, konnektor s egyéb lukak…
 • megismerjék a környezetük, kis világuk, s ez által a világ működését / szerelés, szülők utánzása…
 • tapasztalatokat szerezzenek
 • szerepeket sajátítsanak el- minta a szűkebb környezet / férfi, nő, testvér…
 • elhelyezzék magukat a családban, a szűkebb és tágabb környezetükben

Bővebben: A játék

Általánosan érvényes, hogy kb. fél- egy éves korig olyan játékokat válassz, amelyek a lehető legtöbb érzékszerv számára ingereket biztosítanak. A baba így látja a színeket, tapintja a formát, a különböző anyagokat, szövésmintákat, érdekes alakzatokat. Ha a játék hangot is ad, az kellemes inger egyben a füle számára, sőt még azt a képzetet is kelti, hogy a dolgokat ő irányítja, s ez által elősegítik kézügyességének és izommozgásainak összehangolását, a kéz- szem koordinációjának fejlődését is.

Bővebben: 0-3 hónapos kor

Ami intenzíven fejlődik ebben a korban:

 • Fogás - kéz finommozgásainak fejlődése. Tárgyjáték = megragadás öröme. Oksági játék = bizonyos történéseket ő idéz elő.
 • Kéz / láb / - szem koordináció (megüti, megrúgja, megfogja és viszi a szájába).
 • Helyváltoztatás (oldalra, esetleg hasra, hátra fordul már e kor végén).
 • Beszédkézség (első hangok, két hang egymás mellé tevése, gőgicsélés). Megjelenik a nevetés, a nevetés öröme = nevetős játékok. (Előbb-utóbb minden szülő rájön arra, hogy hogyan tudja megnevettetni a babáját!)
 • Nevetés öröme - nevetős játékok

  Bővebben: 3-6 hónapos kor

Jellemző  a beszéd (gagyog), a finom- (opponál, csippent) és a nagymozgások (forog, kúszik, mászik) intenzív fejlődése. Az intenzív fejlődés közben egyre többet ért meg a „világból”. 

A második félévben a játék akkor jó, ha történik vele valami, amikor a baba manipulálja. (Gondoljunk a régi, dobozból kiugró paprikajancsira. Felhúztuk = csináltunk valamit, előugrott = történt valami.)

Bővebben: 6-9 hónapos kor